#NIETMIJNLAND 

Wij zijn mensen die schrikken van de reacties van veel Nederlanders als het gaat om vluchtelingen aan de grenzen, asielzoekers in ons land of personen die ons land worden uitgezet. Ook in de politiek worden deze mensen geregeld op een negatieve manier weggezet. Bijvoorbeeld als ‘gelukszoeker’.

Wij zijn mensen die geloven dat iedereen 'gelukszoeker' is en dat iedereen evenveel recht heeft op geluk, een veilige plek en vervulling van de basisbehoeften.

En wij zijn niet alleen. Om ons heen horen we dezelfde geluiden van mensen die niet altijd weten hoe, maar wel dat ze iets wíllen doen. En het minste wat we kunnen doen, is een ander geluid laten horen. Want wat is een land waar kinderen en volwassenen na jaren worden uitgezet en waar vluchtelingen niet welkom zijn? Dat is #nietmijnland. Bovendien is Nederland #nietmijnland, het is óns land en we hebben genoeg om te delen!

Wordt Nederland 'overspoeld' door vluchtelingen? Met ongeveer 173.100 asielaanvragen had Duitsland het grootste aantal aanvragen in 2014. Amerika (121.200), Turkije (87.800), Zweden (75.100) en Italië (63.700) volgen op de lijst. Ter vergelijking: in Nederland werden in 2014 in totaal 23.800 asielaanvragen gedaan. (bron: UNHCR 2014 Asylum Trends Report).

De problematiek in het land van herkomst is complex en kent geen makkelijke oplossing. Radeloze mannen, vrouwen en kinderen vluchten vanuit een uitzichtloze situatie, vaak met gevaar voor eigen leven. Zij hebben onze hulp hard nodig. Zij zijn welkom! 

Met het ondertekenen van deze petitie laat ik zien dat ik vóór dat geluid sta. En roep ik de politiek op om een ruimhartig asielbeleid te voeren, vluchtelingen gastvrij te ontvangen en hen in hun basisbehoeften te voorzien. Zodat wij onze veiligheid, ruimte en geluk delen met hen die dat nodig hebben.

button.png

Hartverwarmend zijn de verschillende initiatieven die ontstaan om vluchtelingen te helpen. Hoopgevend is het grote aantal steunbetuigingen, inschrijvingen en likes. Wij blijven ons hard maken om een geluid van 'welkom' te laten horen, met als concreet doel het aanbieden van onze petitie aan staatssecretaris Dijkhoff.

Je helpt ons enorm dit geluid te versterken als je de petitie tekent, maar we maken een oorverdovend kabaal als jij de petitie, de website en de Facebookpagina doorstuurt naar je vrienden, kennissen, collega's en familie!

Help je mee? Bedankt!